.: Hlasovanie v ankete „Bežecký diamat 2012“ :.

Aktualizované 15. marca 2013


 

Bežecký diamant 2012
 

 

» Spracoval: Lubo Ferenc

. : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : .

 
 

.: Hlasovanie v ankete „Bežecký diamat 2012“ :.

Aktualizované 28. február 2013


 
  1. kolo - návrh finalistov.
 
Váš návrh na najlepšie bežecké podujatie na západnom, strednom a východnom Slovensku.
Je možné navrhnúť maximálne 5 podujatí v kategóriách:
cestný beh roku – zahŕňa čisto behy na asfalte, betóne ... bez rozdielu dĺžky
krosové bežecké podujatie – zahŕňa behy nie len čisto v teréne, ale aj v kombinácii s cestou.
 
  Do ankety budú zaradený len organizátori "amatéri" a teda hlasy za bežecké podujatia typu: Devín-Bratislava, ČSOB maratón Bratislava, MMM, Night Run Bratislava, marathon Banská Bystrica, ... sa nebudú brať do úvahy. A druhou podmienkou je že organizátor nesmie vyberať štartovné v detských kategóriách, t.j. predškolský vek, žiactvo, dorast.
 
  Prosím o zadávanie oficiálnych názvov behu, aby nedošlo k omylu a nesprávnemu spočítaniu hlasov.
 
Trvanie ankety: 1. kolo: 1.3.2013 - 14.3.2013

     

» Spracoval: Lubo Ferenc

. : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : .

 

.: Hlasovanie v ankete „Bežecký diamat 2011“ :.

Aktualizované 1. apríl 2012


  2. kolo - finálové kolo.

Bežecký diamant 2011
 
Trvanie ankety: 2. kolo: 22.3.2012 - 31.3.2012.
Ďakujem za hlasovanie.

 

» Spracoval: Lubo Ferenc

. : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : .

 
  1. kolo - návrh finalistov.
 
Váš návrh na najlepšie bežecké podujatie na západnom, strednom a východnom Slovensku.
Je možné navrhnúť maximálne 4 podujatia v každej kategórií (max. 4 západ, max. 4 stred, max. 4 vychod).
Minuloročný víťazi ankety majú postup do finále zabezpečený automaticky. Netreba ich navrhovať.
 
  Do ankety budú zaradený len organizátori "amatéri" a teda hlasy za bežecké podujatia typu: Devín-Bratislava, ČSOB maratón Bratislava, MMM, Night Run Bratislava, ... sa nebudú brať do úvahy. A druhou podmienkou je že organizátor nesmie vyberať štartovné v detských kategóriách, t.j. predškolský vek, žiactvo, dorast.

 
Trvanie ankety: 1. kolo: 11.3.2012 - 21.3.2012

     

» Spracoval: Lubo Ferenc

. : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : .

 

.: Hlasovanie v ankete „Bežecký diamat 2010“ :.

Aktualizované 1. marec 2011


  2. kolo - finálové kolo.

Bežecký diamant 2010
 
Trvanie ankety: 2. kolo: 7.2.2011 - 28.2.2011.
Ďakujem za hlasovanie.

 

» Spracoval: Lubo Ferenc

. : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : .

 
  1. kolo - návrh finalistov.
 
Váš návrh na najlepšie bežecké podujatie na západnom, strednom a východnom Slovensku.
Je možné navrhnúť maximálne 4 podujatia v každej kategórií (max. 4 západ, max. 4 stred, max. 4 vychod).
Minuloročný víťazi ankety majú postup do finále zabezpečený automaticky. Netreba ich navrhovať.
Priebežné výsledky hlasovania ankety „Bežecký diamat 2010“ si môžete pozrieť :  

 
Trvanie ankety: 1. kolo: 24.1.2011 - 6.2.2011

     

» Spracoval: Lubo Ferenc

. : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : .

 

.: Hlasovanie v ankete „Bežecký diamat 2009“ :.

Aktualizované 18. marca 2010

Bežecký diamant 2009
 
Trvanie ankety: 18.2.2010 - 17.3.2010.
Ďakujem za hlasovanie.

 
     


» Spracoval: Lubo Ferenc